CÙNG TRUNG NGUYÊN

SÁNG TẠO TƯƠNG LAI

Một đất nước mạnh chỉ khi thế hệ thanh niên mạnh. Thế hệ thanh niên mới cần có sứ mệnh mới trong bối cảnh mới này. Đó không chỉ là sức mạnh về ý chí tinh thần, đó còn là sức mạnh về thể chất, vật chất, và một tâm hồn giàu nhân văn. Hãy chung tay cùng Trung Nguyên kiến tạo nên thế hệ thanh niên ấy.

THEO DÒNG SÁNG TẠO / Xem thêm

X

Điều khoản đóng góp

Quỹ Sáng tạo vì khát vọng Việt là Quỹ được sử dụng để xây dựng thế hệ doanh nhân mới của
Việt Nam, góp phần tạo nên sự thịnh vượng của mỗi cá nhân, gia đình và cho cả đất nước Việt
nam

Thông tin cập nhật cho Quỹ cũng như việc sử dụng ngân sách của Quỹ cho các hoạt động sẽ được minh bạch hóa trên website

Cách thức đóng góp: hãy để lại thông tin của bạn theo theo mẫu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc và gửi đến bạn những thông tin mới nhất của chương trình.

Mọi quan tâm và chia sẻ của bạn đều có ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh để cùng chúng tôi xây dựng
thế hệ thanh niên mới với đầy áp hoài bão và chí lớn cùng tinh thần “Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn.”